รับสมัคร SME ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563

วันเริ่มสมัคร  02 มี.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2563

วันเริ่มกิจกรรม  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563”

ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจ ต่อยอดด้านการตลาด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 63 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

!!!!!……ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ…..!!!!!

รายละเอียด

รับสมัคร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่จดทะเบียน และ ผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี

ช่องทางการรับสมัคร  คลิก!!

หรือ ลงชื่อสำรองที่นั่ง  คลิก!! 

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 1 รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
  • กิจกรรมที่ 2 รับการพัฒนาศักยภาพในเชิงลึก ในด้านต่างๆ
  • กิจกรรมเสริม : รับการส่งเสริมด้านการตลาด

กำหนดการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่มีดังนี้

7-8 มีนาคม 63         ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ

10 มีนาคม 63          โรงแรมทินิดี จ.ระนอง

11 มีนาคม 63          โรงแรมมรกตทวิน จ.ชุมพร

11 มีนาคม 63          โรงแรม รอยัลไดม่อน จ.เพชรบุรี

17 มีนาคม 63          โรงแรม ริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

18 มีนาคม 63          โรงแรม พรีเมี่ยมเพลส จ.สมุทรสงคราม

19 มีนาคม 63          โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

21-22 มีนาคม 63      กรุงเทพฯ

24 มีนาคม 63          โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

26 มีนาคม 63          โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

30 มีนาคม 63          โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค จ.กรุงเทพ

**** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานก่อนกำหนดการดังกล่าวอีกครั้ง ****

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

Tel.     :: 097 228 5709 , 097 229 5094

Line    :: @earlystage

Email   :: startup.kmutnb@gmail.com

Facebook       :: SME Startup Early Stage by Kmutnb

Website         :: https://sites.google.com/earlystagekmutnb

***เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมทาง e-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน***

 

Published on 3 March 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”