รับสมัครโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ

วันเริ่มสมัคร  24 มี.ค. 2563 - 25 เม.ย. 2563

วันเริ่มกิจกรรม  

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดที่เหมาะสมกับคลัสเตอร์เป้าหมาย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่นี่ คลิก!!

ตั้งแต่วันนี้ – 25 เมษายน 2563 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

– เป็นนิติบุคคล

– บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากโครงการนี้

– ได้รับคำปรึกษาแนะนำเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ

– มีเครือข่ายคลัสเตอร์ในการ่วมดำเนินธุรกิจ

– การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์

– เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ

– เพิ่มช่องทางการตลาด

**สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมสำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น**

**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: custerflower@gmail.com

Facebook: Flower Cluster

โทร. 02-5779017 (คุณอนันต์) / 02-5779015 (คุณพรกมล)

Published on 26 March 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”