รับสมัครโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyle

วันเริ่มสมัคร  

วันเริ่มกิจกรรม  

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม โครงการ “สนับสนุนเครือข่าย SME” ปี 2563 กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ BCG Fashion Lifestyle เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์ BCG ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดการทำธุรกิจ

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม

  • กิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์
  • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ Service Provider ผู้นำ และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
  • กิจกรรมจัดทำแผนการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์
  • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเชิงลึก
  • กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการใน 5 สาขา ดังนี้

  • Aging Lifestyle (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงวัย)
  • Circular Textile (สิ่งทอหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน)
  • Cosplay (ชุด เครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์กิจกรรมสันทนาการแต่งตัวเลียนแบบตัวละคร)
  • Hemp Fiber (ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง)
  • Sportech (สิ่งทอทางการกีฬาเเละนันทนาการ)

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คลิก!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทรศัพท์ 02-713-5492 ต่อ 222, 407

 

Published on 27 March 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”