สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563

วันเริ่มสมัคร  27 มี.ค. 2563 - 17 เม.ย. 2563

วันเริ่มกิจกรรม  

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทย ด้วยมาตรฐานสากลต่างๆ และยกระดับธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ของ SME ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อันจะนำสู่การลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

กิจกรรมภายใต้โครงการ

  • อบรมสัมมนา เพื่อยกระดับความรู้ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, GMP/HACCP เป็นต้น รับจำนวน 300 ท่าน ระยะเวลาจัดอบรม เมษายน-มิถุนายน 2563
  • ให้คำปรึกษาแนะนำ เสริมสร้างสมรรถภาพเชิงลึก โดยที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึกการพัฒนาระบบมาตรฐานสากล รับจำนวน 50 องค์กร (5 วัน/องค์กร) ระยะเวลาให้คำปรึกษาแนะนำ เมษายน-สิงหาคม 2563 ปิดรับสมัคร 17 เมษายน 2563

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ คลิก!!

 

Published on 27 March 2020
SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”