SMEONE Live EP.4 ในหัวข้อ “ทำธุรกิจหลังโควิด ต้องฟิตเรื่องการเงิน”

คุณหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ เจ้าของเพจ Money Coach จะมาช่วยคุณวางแผนการเงินให้ลงตัวทุกช่วงธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง step ต่อยอด จัดการการเงินอย่างไรให้ไม่ขาดทุน