เติมทุน เติมความรู้ SMEs สู้ กู้วิกฤต โควิด-19 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม 42C จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 ก.ย. 63

-บรรยายเรื่อง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐ โดย คลังจังหวัดนครสวรรค์ -บรรยาย หัวข้อ “SME D Bank เติมทุนเสริมสภาพคล่อง SMEs จังหวัดนครสวรรค์” โดย นายบุญเสก พันธุ์อุดม ผู้อำนวยการภาค 2 SME D Bank - แนะนำเทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจก่อสร้าง โดย วิทยากร จาก Product Owner by BUILK

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม คลิก 

Published on 11 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย