งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2020)

พบกับงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาและการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา      การแสดงผลงานนวัตกรรม การเจรจาทางธุรกิจ การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย

         1. จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้ 

                   1.1 หัวข้อ : พลิกเกมธุรกิจด้วยระบบ “Madrid”

                   1.2 หัวข้อ : สื่อความคิดผ่านเลนส์กล้อง สะท้อนมุมมอง IP เพื่อโลกสีเขียว

                   1.3 หัวข้อ : สิทธิบัตรเปลี่ยนโลก : อนาคตเทคโนโลยีสีเขียว

                   1.4 หัวข้อ : “How to ไม่ทิ้ง” วิถีชีวิตใหม่ ออกแบบอย่างไร ช่วยให้ไร้ขยะ

                   1.5 หัวข้อ : 40 ปี สิทธิบัตรไทยและก้าวต่อไปสู่อนาคต

                   1.6 หัวข้อ : 2020 Korea-Thailand Copyright in the Gaming Industry Forum

                                “คิดอย่างไรให้โดน สร้าง © เกมอย่างไรให้ดัง”

                   1.7 หัวข้อ : ไขความลับ Upskill บนโลกออนไลน์ : ขายอย่างไรไม่ให้ละเมิด IP

         2. ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic & IDE Center)  เป็นกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำและจัดเตรียม คำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

         3. ให้บริการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IP Service) จำนวน 10 หน่วยงาน

                   3.1 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

                   3.2 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

                   3.3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

                   3.4 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

                   3.5 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

                   3.6 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

                   3.7 สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ (USPTO)

                   3.8 องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JETRO Bangkok)

                   3.9 สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

                   3.10 หน่วยงานคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์เกาหลี (KCPOA) และหน่วยงานคณะกรรมการลิขสิทธิ์ (KCC)

          4. จัดการแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

          5. จัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Show Case) จำนวน 30 ผลงาน

          6. จับคู่ธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้า (Business Matching) ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ผู้สร้างสรรค์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น และเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน www.ipfair2020.com

Published on 11 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย