มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญขอเชิญผู้สนใจมาเยี่ยมชมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและทดสอบตลาด ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อ ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าและทดสอบตลาด กลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 25-27 กันยายน ณ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

มีผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจากภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ให้ทดสอบทดลอง ภายในงานอย่างหลากหลายโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา โทรศัพท์ 065-381-3380

Published on 16 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย