โครงการ SME D Scaleup Financial เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว และ ได้รับจากงานสัมมนานี้ 1) การจดทะเบียนการค้า / การจดทะเบียนการค้าอิเล็กทรอนิกส์ / การจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ ทำเอกสารง่าย ๆ ด้วยตัวเอง 2) การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน “บัญชีเดียว” ด้วยการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Accrevo อย่างง่าย ผู้ประกอบการทำเองได้ทุกคน 3) วิธีการบันทึก รายได้ ค่าใช้จ่าย ให้ตรงตามบัญชีธนาคาร แสดงเงินหมุนเวียนในธุรกิจ เพื่อนำเอกสารมาประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ 4) การวางแผนภาษีธุรกิจ ให้ เสียภาษีอย่างประหยัด และ ถูกต้อง ตาม มาตรฐาน “บัญชีเดียว”

ณ SME D Bank สำนักงานใหญ่ (อารีย์) วันที่ 30 ต.ค. 63

สมัครคลิ้ก