SME FESTIVAL "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME"

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า

SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME"
ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST

โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

********งานนี้ ฟรี !!!********

+ เปิดรับผู้ประกอบการ 200 กิจการ/จังหวัด
+ สงวนสิทธิ์ผู้ประกอบการ 1 รายสามารถเลือกออกร้านได้เพียง 1 จังหวัดเท่านั้น
+ การตัดสินผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกโดยกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สุด

คลิกที่นี่ หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ https://forms.gle/yaGFLso82z6Y3jzx5

คุณสมบัติผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบการ Micro SME / SMEs ภาคการผลิต การค้าและภาคการบริการ หรือภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
- เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนผู้รับบริการภาครัฐ (สสว.)
- กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน และไม่มีประวัติการบอกเลิก หรือละทิ้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง สสว.
- มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
✅ ออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้ากับทางโครงการ ++ฟรี++
✅ กิจกรรมส่งเสริมการขายให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ++ฟรี++
✅ ถ่ายรูปสินค้าเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ++ฟรี++
✅ ลงทะเบียนรับการสนับสนุนผ่านโครงการอื่น ๆ ของทางภาครัฐ ได้แก่ คนละครึ่ง ช็อปดีมีคืน ++ฟรี ++
✅ ขึ้นทะเบียนรับบริการภาครัฐเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ++ฟรี++
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-552-5019 คุณซี / 063-715-3183 คุณโมเมย์