โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

📢เปิดอบรมพรุ่งนี้แล้ว รีบสมัครด่วน!!!
มีนาคม
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 และ วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
เมษายน
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
พฤษภาคม
วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564
 
🎯โครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” โดยจะเพิ่มการอบรมสัมมนาออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Fanpage : EXAC by EXIM Bank อีก 8 ครั้ง จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกเข้าร่วมอบรมสัมมนา 
 
ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและเข้าร่วมการอบรมครบตามเงื่อนไข จะได้รับสิทธิประโยชน์โอกาสทดลองใช้ FX Options ฟรี! ในวงเงินสูงถึง 100,000 บาท แบ่งเป็นการประกันค่าเงิน 80,000 บาท/ราย และช่วยค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ 20,000 บาท/ราย
 
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ หรือ e-Learning ฟรี! ได้ที่ https://www.exim.go.th/th/Trainins/Open-Training/fxOption3.aspx เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 ต่อ 3537
ติดต่อ Call Center เพื่อสอบถามการลงทะเบียนอบรมสัมมนาออนไลน์ โทร. 098-875-0210 วันจันทร์ – วันศุกร์ (09:00-17:00 น.)

#EXAC #EXIMBank #FXOptions #BOT #SMEone #สสวOSScenter #SMEaccess