งานเปิดตัวรางวัล UN Women 2021 #Thailand #WEPsAwards รางวัลในภาคธุรกิจหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยกย่องผู้ชนะที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ #WEPs (United Nations’ Women’s Empowerment Principles)

งานเปิดตัวรางวัล UN Women 2021 #Thailand #WEPsAwards รางวัลในภาคธุรกิจหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยกย่องผู้ชนะที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี หรือ #WEPs (United Nations’ Women’s Empowerment Principles)

 

จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยระบบ Zoom: http://bit.ly/thaiwepsawards21

ดูไลฟ์ผ่าน Facebook: https://fb.me/e/2aTVX9i5p

 

จัดโดย #WeEmpowerAsia สหภาพยุโรป (EU) องค์การสหประชาชาติ (UN) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สนับสนุนโดย European Commission | Investing In Women และ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.asiapacificwepsawards.org

ผู้ประสานงาน นางสาวสุชญา เพ็งคาสุคันโธ เบอร์ติดต่อ 02 298 3263 อีเมล suchaya@sme.go.th

#SMEone