โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Lorom Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคเหนือ

โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Lorom Local to Global (YELG) ระยะ 1 ภาคเหนือ

ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์

วันที่จัดอบรม/สัมมนา : 24 สิงหาคม 2564 - 24 สิงหาคม 2564

 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

intro