สสว. CONNEXT สีสันถิ่นไทย หอการค้าแฟร์ “ฮักไทย ฮักภูเก็ต”

 
 
 
 
🚩 หลักเกณฑ์เบื้องต้นการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
☑️ เป็นผู้ประกอบการ SME "วิสาหกิจขนาดย่อย" และ "วิสาหกิจขนาดกลาง"
☑️ จดทะเบียนพาณิชย์ เริ่มดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
☑️ เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์
☑️ เป็นสมาชิก สสว. หรือผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการของ สสว.
☑️ ผู้ประกอบการมีประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี (เริ่มจาก ปี 2561)
➡️สมัครสมาชิก สสว.ได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/
➡️สมัครเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าได้ที่  http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/5000022
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-217567 , 081-3262506  (คุณศรัณยกร นวพฤทธิกุล)
Line ID: pktchamber
E-Mail: pktchamber@gmail.com
Website: https://www.phuketchamber.com

 

intro