ประกวดแผนธุรกิจ โครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA”

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ DTN Business Plan Award 2021 “ชี้ช่องโอกาส บุกตลาดด้วย FTA” เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการเรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายตลาดส่งออกสู่การค้าเสรี โดยการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ จำนวน 20 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการและเรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจ เตรียมความพร้อมกับการแข่งขันทางการค้า ขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่เป็นตลาดขนาดใหญ่ โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) โดยเฉพาะอาเซียน–จีน 

 

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงจากตลาดที่มีอยู่เดิม รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ตลาดการค้าเสรีได้อย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    * เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ SMEs

    * เป็นนิติบุคคล

    * มีสินค้าอาหาร เกษตร และเกษตรแปรรูป

    * สินค้าของผู้ประกอบการต้องไม่ละเมิดกฎหมายและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

    * ได้เรียนรู้การจัดทำแผนธุรกิจที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

    * ได้เรียนความรู้ความเข้าใจเรื่องความสำคัญของการค้าเสรีความตกลงการค้าเสรีและการใช้ประโยชน์จาก FTA

    * ได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์จับคู่ธุรกิจออนไลน์รวมถึงนำสินค้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของประเทศจีน

    * ได้ Workshop และ Coaching โดยวิทยากรชั้นนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ

    * ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้าง Connection กับธุรกิจอื่น ๆ ภายในโครงการ

 

กำหนดการดำเนินงาน

    * เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–30 กรกฎาคม 2564

    * ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม 20 ทีม เดือนสิงหาคม 2564

    * เปิดตัวโครงการ เดือนกันยายน 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์

    * เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการติดอาวุธให้ผู้ประกอบการใช้ ประโยชน์ความตกลงทางการค้าเสรี (Boot Camp) ช่วงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

    * เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจยอดเยี่ยม (Pitching) เพื่อคัดเลือก 5 ทีม เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ สถานที่เหมาะสม

    * เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มช่องทางการค้าขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ตลาดจีน สำหรับผู้ประกอบการ 5 รายสุดท้าย เดือนธันวาคม 2564 ณ กระทรวงพาณิชย์

    * เข้าร่วมกิจกรรม Online Business matching สำหรับผู้ประกอบการ 5 รายสุดท้าย เดือนมกราคม 2565 ณ กระทรวงพาณิชย์

** กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

    * Facebook: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    * คุณวรพงษ์ แซ่คูโทรศัพท์ 096-898-6521

    * Email: dtn.bpa2021@gmail.com

 

 

 

intro