การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานด้วย Antigen Test Kit

จะตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานด้วย Antigen Test Kit ให้ถูกวิธีและคนตรวจปลอดภัยทำยังไง

คลิก..เรียนเลย ฟรีสำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม https://fti.academy/course/detail/atk

 

#ตรวจATK #FTI #สภาอุตสาหกรรมฯ #หลักสูตรออนไลน์ฟรี #ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม