🎯MSME ต้องไม่พลาด โอกาสเจาะขุมทรัพย์ใหญ่ ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ🎯

🔉 🔉สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ MSME ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่าน THAI SME-GP ตอกย้ำ!!! รัฐพร้อมซื้อ MSME...พร้อมขาย” 🔉 🔉

.

สุดพิเศษสำหรับกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ให้ครบ ปรับแนวทาง สร้างแนวคิด เพื่อพิชิตตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาท!!!

📍เติมเต็มทุกความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

📍บริการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกปรับแผนธุรกิจให้ Fit สะกิดใจภาครัฐ

📍แนะนำการปรับรูปถ่ายให้ปัง สร้าง Content ให้โดน

📍บริการการสมัครสมาชิก สสว. / Thai SME – GP / e - GP

.

สิทธิประโยชน์สำหรับ MSME ที่เข้าร่วมโครงการ

📍ร่วมการแสดงสินค้าและบริการ ในงาน SME-GP Day

📍การนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบ e – Catalog

📍การเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ Exclusive

.

ฟรี!!! ตลอดโครงการ 📌
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsRkBATSQ-Y90lzl5mpdeKFd4LVg9iFZ651WvD9ftp7qcnmQ/viewform


📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วรรณภาพร พรมลาย

0-2105-4778  ต่อ 3000 มือถือ 08-2450-2619

ธีรโชติ  ไหลสกุล

0-2105-4778  ต่อ 3012 มือถือ 08-2450-2626

E-mail : ismedsmegp@gmail.com