การอบรม “เทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

จัดการอบรม “เทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน” ใน 10 จังหวัด โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ครั้งที่ (1) (จังหวัดพิษณุโลก) 18 กรกฎาคม 2565 ณโรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/UPNDBU54m5JtyW869

ครั้งที่(2)(จังหวัดสุโขทัย) 19 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/3cjb6AtpELj5BexZ6

ครั้งที่(3)(จังหวัดอ่างทอง) 25 กรกฎาคม 2565 ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จังหวัดอ่างทอง ลงทะเบียนที่
https://forms.gle/WU7HW2Act4dnGQg27

ครั้งที่ (4) (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนที่
https://forms.gle/Qh4ByuBurtKi6h1r7

ครั้งที่ (5) (จังหวัดขอนแก่น) 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/sy9u7AFi9CYo9Are6
 
ครั้งที่(6) (จังหวัดชัยภูมิ) 2 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเลิศนิมิต จังหวัดชัยภูมิ
ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/NHY5MUJnXLUVmC2P6

ครั้งที่(7) (จังหวัดเชียงใหม่) 8  สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/GyYpMXCr5q6nx1HW7

ครั้งที่(8) (จังหวัดพะเยา) 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพะเยาเกตุเวย์ จังหวัดพะเยา ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/8xQMcndka6SaNbFr9

ครั้งที่(9)(จังหวัดสงขลา) 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/AvEJSnFExQVUatMfA

ครั้งที่ (1)(0) (จังหวัดปัตตานี) 16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/CXraSYPLf3FnSGy56
 
การอบรมฯ ดังกล่าว
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณภูมิใจ 0897869303