ขยายตลาดต่างประเทศ

พบข้อมูลความน่าสนใจของตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในแดนกระทิงดุ ซึ่งยังเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการจากทั่วโลก รวมถึง SME ไทย
ถอดรหัสการเติบโตและเปลี่ยนเปลงของนโยบายทางเศรษฐกิจยุคใหม่ของจีน กับ 5 โอกาสทองของธุรกิจไทยที่ต้องปรับตัวในปี 2018 วิเคราะห์โดยธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ประกอบการที่สนใจจะส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มไปต่างประเทศ ควรต้องรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบการค้าขั้นพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและตลาดที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย
“คนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นลูกค้าหลักของธุรกิจ SME พวกเขามีวิธีการมองความสำเร็จเเบบใหม่ เราก็ต้องปรับสินค้าให้ก้าวทันความคิดของพวกเขาด้วย”
เข้าถึงและเข้าใจเทรนด์ปี 2019 ก่อนใคร ด้วย eBook เจาะเทรนด์โลก 2019: NOW AGE: Manifesto and Action