การเงิน

หากคุณคือ SME ที่ต้องการใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อจากบสย. แต่ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร นี่คือ 4 ขั้นตอนในการใช้บริการบสย. ที่ SME ควรรู้ไว้
ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด เปิดบริการ TMB SME Advisory ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อ SME โดยเฉพาะ ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
เผยผลสำรวจ Visa Consumer Payment Attitudes Survey 2018 พบคนไทยพยายามใช้เงินผ่านช่องทางดิจิทัลเพียงอย่างเดียวในชีวิตประจำวัน สูงขึ้นกว่าปีก่อน