โครงการ U.REKA ยกกำลังสอง เปิดรับนักวิจัยไทยผุดนวัตกรรม Deep Tech ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้จริง