ศูนย์บริการ SME ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)


ศูนย์บริการ SME ครบวงจร เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การค้า การตลาด และการส่งออก เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โทร. 1301