เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนด้วย แอปฯ SME D Bank


SME D Bank แอปพลิเคชั่น Mobile Banking เพื่อ SME ที่ตอบโจทย์การรับบริการครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุน ต่างๆ อย่างสะดวกสบาย เพื่อกระตุ้นให้ SME ยกระดับและปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ พร้อมต่อยอดด้วยความรู้ให้สามารถอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของ SME D Bank มาจากความต้องการแก้ปัญหา SME ไม่กล้าเข้าหาสถาบันการเงิน เพราะกังวลเรื่องความพร้อมด้านคุณสมบัติ จึงใช้แอปพลิเคชั่นเข้ามาช่วยเป็นตัวเชื่อมโยงให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยให้บริการหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1.ระบบยื่นขอสินเชื่อออนไลน์

บริการตรวจสอบอัตราการผ่อนชำระต่อวงเงินยื่นกู้ รวมถึงยื่นขอกู้ได้ทันที เพียงกรอกข้อมูลพื้นฐาน โดยข้อมูลจะส่งต่อไปยังสาขาธนาคารในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทของผู้ยื่นกู้ จากนั้นจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ชื่อว่า “รถม้าเติมทุน” บริการตรวจสภาพกิจการจริงภายใน 7 วัน

  1. Tools Box

รวบรวมแอปพลิเคชั่น และซอฟต์แวร์ที่ช่วย SME ยกระดับและลดต้นทุนทางธุรกิจ เช่น ระบบงานขายหน้าร้าน ระบบการเขียนแผนธุรกิจ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบคลังสินค้า ระบบจัดการขนส่ง ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น โดยเบื้องต้นเปิดให้ทดลองใช้แล้วกว่า 50 แอปพลิเคชั่น และมีโอกาสจะเพิ่มเติมเครื่องมือใหม่ๆ อีกในอนาคต

  1. e-Library

บริการข้อมูลความรู้ ข่าวสาร และเคล็ดลับในการทำธุรกิจ ที่จำเป็นสำหรับ SME ทั้งด้านบริหารจัดการ การตลาด มาตรฐานคุณภาพ และอีกมากมาย นำเสนอในรูปแบบบทความประกอบภาพ  คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก เป็นต้น

นอกจากยังมี SME Privilege บริการพิเศษที่จะมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการใช้งานและร่วมกิจกรรมในแอปพลิเคชั่น SME D Bank จะถูกเก็บสะสมเป็นแต้ม สามารถนำไปใช้แลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากเครือข่ายพันธมิตร และลูกค้าของธนาคารที่ร่วมรายการได้

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SME D Bank คลิก! Google Play Store

 

Published by smebank.co.th on 16 July 2018
SMEONE  “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”