คุยกัน Money x CBS ตอน “สร้างธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน”


ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้จัดเสวนา เกี่ยวกับบทเรียนจากบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 100 ปี
โดย อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือเกตุวดี Marumara

 

Published  by  1213.or.th

SMEONE “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”