คลินิกค้ำประกันสินเชื่อ Online


บริการให้คำปรึกษาการค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์  พร้อมกิจกรรมการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งให้การค้ำประกันแก่ธุรกิจทุกประเภทที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และธุรกิจบริการ