บทเรียนที่จะทำให้ SME ประสบความสำเร็จได้ก่อนคู่แข่ง