“จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์” VT THAI ปลุกงานทำมือไทยให้โตไกลระดับโลก