โครงการประกวด “รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2025”

Thailand Synergy นวัตกรรมเพื่อคนไทย

 

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs นักวิจัย และ Startup ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการประกวด “รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2025” เพื่อเป็นโอกาสในการขยายผลเชิงพาณิชย์ไปสู่นวัตกรรมระดับประเทศ 

สมัครแล้ววันนี้ - กรกฎาคม 2567

 

ได้ที่https://forms.gle/DFFLrvswWeBfbc4K8

#7innovationAward