Success Story

FTPI Exclusive Talk: เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ TOYOTA ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับการแชร์ประสบการณ์และหลักคิดสำคัญในการพัฒนาการผลิตสู่อนาคต โดยมุมมองผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า บริษัทระดับโลกที่เป็น Think Tank สำคัญในวงการ Manufacturing เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งวิกฤตและโอกาสรออยู่ข้างหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-15:00 น. รูปแบบการอบรม : สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สัมมนาผ่านโปรแกรม ZOOM Download รายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรอกใบสมัคร Click https://www.ftpi.or.th/event/ftpi-exclusive-talk

27.04.2021

3 เส้นทางความสำเร็จ SMEs โตแกร่งในเซเว่น อีเลฟเว่น "คิดให้ใหญ่-ขยับให้เร็ว-เริ่มจากเล็ก ๆ-พัฒนาความรู้สม่ำเสมอ"

3 เส้นทางความสำเร็จ SMEs โตแกร่งในเซเว่น อีเลฟเว่น คิดให้ใหญ่-ขยับให้เร็ว-เริ่มจากเล็ก ๆ-พัฒนาความรู้สม่ำเสมอ ด้วยจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีมากกว่า 3 ล้านราย ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก แต่ปัญหาสำคัญของเหล่า SMEs จำนวนมาก คือขาดองค์ความรู้ ขาดแนวคิด ที่จะช่วยให้ธุรกิจของตัวเองเติบโต “แบบปัง ๆ” และยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ หนึ่งในผู้นำที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่ม SMEs มาตลอด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้เชิญเจ้าของ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างยอดขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้อย่างต่อเนื่อง จากหลากหลายกลุ่มสินค้า อาทิ นายสุรนาม พานิชการ เจ้าของธุรกิจน้ำเต้าหู้โทฟุซัง (Tofusan), นายเฉลิมพงษ์ ศรีโรจนันท์ เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางรอยัลบิวตี้ (Royal Beauty) และนายภักดี เดชจินดา เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองไร่ภักดี มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Clubhouse ภายใต้หัวข้อ “ฟังเคล็ดลับทำ SMEs ให้ปัง+โตได้อย่างไร?” by 7-Eleven

16.04.2021

บทความแนะนำ