มือใหม่หัดทำธุรกิจ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stars : All Stars) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stars : All Stars) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2564 จัดโดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 จ.นครนายก โรงแรมจันทรารีสอร์ท ห้องราวินทรา - วันที่ 7-8 เมษายน 2564 จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 จ.ปทุมธานี - วันที่ 19-20 เมษายน 2564 รุ่นที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา - วันที่ 22-23 เมษายน 2564 รุ่นที่ 4 จ.อุทัยธานี - วันที่ 26-27 เมษายน 2564 รุ่นที่ 5 จ.นครสวรรค์ - วันที่ 29-30 เมษายน 2564 รุ่นที่ 6 จ.พิษณุโลก - วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://docs.google.com/.../1FAIpQLSewZa.../viewform

15.04.2021

บทความแนะนำ