SME CALENDAR เดือนกันยายน 2565

แสดงแบบรายการ แสดงแบบปฏิทิน

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพในเมืองอัจฉริยะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)

โครงการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุน (PP-SME)

รายละเอียดเพิ่มเติม

International Seminar on Food and Packaging Safety: Thailand – Japan in Perspectives

International Seminar on Food and Packaging Safety: Thailand – Japan in Perspectives

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน LogiMAT | Intelligent Warehouse 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม