สร้างผู้นำ ผู้บริหาร บนฐานคุณธรรม นำการสร้างชาติ

Nation-Building Instituteสถาบันการสร้างชาติ

'สร้างผู้นำ ผู้บริหาร บนฐานคุณธรรม นำการสร้างชาติ'

 

เปิดหลักสูตรของสถาบันการสร้างชาติ มา 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ( นสช. )
  2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงภาคตะวันออก ( EEC ) 
  3. หลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ 

 

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถติดต่อ

Line : @nbithailand

Facebook: สถาบันการสร้างชาติ

โทรศัพท์ : 097-049-1586 / 097-049-2478 / 097-050-9368