มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดอบรมหลักสูตร Carbon footprint 3 หลักสูตรที่มาแรงในตอนนี้!

สถาบันการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดอบรมหลักสูตร Carbon footprint 3 หลักสูตรที่มาแรงในตอนนี้!

 

  1. หลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment :LCA) 

วันที่ 25-27 เมษายน 2567

  1. หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product :CFP) 

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567

  1. หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization :CFO) วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567

 

สิทธิประโยชน์จากการอบรม

-  สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

-  ได้รับใบประกาศนียบัตรและสามารถใช้ประกอบการยื่นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา CFP กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้

-  ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก ส.อ.ท. / นักศึกษาและศิษย์เก่าของ มสธ.

 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://www.stou.ac.th/link/K3Ims 

 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม : https://scitechno.stou.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/carbon-footprint_compressed.pdf