ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

"สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ " โทรศัพท์ "044-815-111 ต่อ 342 , 089-767-77-11 , 083-798-6949 "

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ