ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ. หาดเจ้าสำราญ ต. นาวุ้ง อ. เมือง จ. เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-493-300 #1386

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี