อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสุรพัฒน์ 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ โทร 0-4422-4813

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี