อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี

85 ถนน สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-433456

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี