อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 131 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลอง 1 จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2564-7200 ต่อ 5362, 5384, 5357

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย