ผลักดันการลงทุนสีเขียวแก้ปัญหา PM 2.5

ผลักดันการลงทุนสีเขียวแก้ปัญหา PM 2.5

บีโอไอพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นในการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน ด้วยการให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ โดยมีเงื่อนไขการสนับสนุนสำหรับโครงการที่มีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และมีเงินสนับสนุนชุมชนและสังคมไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทต่อราย

Update ขอบข่ายผู้รับการสนับสนุนใหม่ ได้ใน BOI e-Newsletter ฉบับเดือนมกราคม 2567

 

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

0 2553 8111

head@boi.go.th

www.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ


บทความแนะนำ