ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

333 ถ.มิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 โทรศัพท์ 044-419-622

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6