ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พัทลุง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 074-610-965, 064-585-3421

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พัทลุง

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พัทลุง