ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ยะลา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ชั้น 1 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 061-632-9997

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ยะลา

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ยะลา