ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ เลขที่ 5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540-500, 064-301-6917

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ภูเก็ต

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ภูเก็ต