ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พะเยา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-449-520, 064-585-3402

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พะเยา

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) พะเยา