ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงใหม่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-112-262, 064-301-6906

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงใหม่

ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เชียงใหม่