ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก เครื่องประดับอัญมณี ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีน ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก เครื่องประดับอัญมณี ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีน ปี 2564
 
ตลาดจีน ยังเป็นตลาดการค้าใหญ่ คู่ค้าอันดับ 1 ของไทย มูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท ที่ SMEs ไทยไม่ควรพลาด
สสว. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, เครื่องดื่ม และสินค้าของที่ระลึก เครื่องประดับอัญมณี ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดจีนใน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. สัมมนาเจาะลึก.... ตลาดจีนหลังวิกฤติ COVID-19
2. Workshop ปรับภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดจีน (หากผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่ 3 จะได้รับสิทธิ์ทันที)
3. กิจกรรม Business Matching กับ Product Negotiation กับผู้ค้าตัวจริง ประเทศจีน
* โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็น SME ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ภาคการค้า/บริการรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
2. จดทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งกับภาครัฐ
3. เป็นสมาชิก สสว.
4. ต้องไม่เป็น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันของ สสว. กับหน่วยงานอื่น
 
สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/2POd0MX
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching สามารลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3dESA12
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ต้องสมัครร่วมกิจกรรมสัมมนาด้วย)
 
+++ฟรี ตลอดโครงการ (เปิดรับสมัครถึง 4 พฤษภาคม 2564)+++
หมายเหตุ : ผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02 345 1122 / 02 345 1243
-คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ 023451122, 0972787694 nattayas@fti.or.th
-คุณสุนิสา พรายอินทร์ 023451243, 0869340862 sunisapr@fti.or.th
-คุณวรพงษ์ บุษบา 023451109, 0632232330 worapongb@fti.or.th
-คุณขนิษฐา โสภักดี 023451059, 0817432902 kanitthas@fti.or.th
Facebook: SMI : Small & Medium Industrial Institute
Line@ : @smipage

บทความแนะนำ

บาห์เรน...สะพานเชื่อมโลก สู่ตลาดตะวันออกกลาง ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, ของที่ระลึก ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดบาห์เรน ปี 2564

บาห์เรน...สะพานเชื่อมโลก สู่ตลาดตะวันออกกลาง ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, ของที่ระลึก ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดบาห์เรน ปี 2564
 
สสว. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม, อาหาร, ของที่ระลึก
ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดบาห์เรน ใน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. สัมมนาบาห์เรน....สะพานเชื่อมโลก สู่ตลาดตะวันออกกลาง
2. Workshop ปรับภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดตะวันออกกลาง (หากผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่ 3 จะได้รับสิทธิ์ทันที)
3. กิจกรรม Business Matching กับ Thai Mart บาห์เรน พร้อมนำสินค้าไปโชว์ในรูปแบบ Mini Showroom ณ บาห์เรน เพื่อทดลองตลาดและค้นหาคู่ค้าเพิ่มเติม
* โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็น SME ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ภาคการค้า/บริการรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
2. จดทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งกับภาครัฐ
3. เป็นสมาชิก สสว.
4. ต้องไม่เป็น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันของ สสว. กับหน่วยงานอื่น
 
สนใจ สามารลงทะเบียน ได้ที่ bit.ly/2PSSJpb
+++ฟรี ตลอดโครงการ (เปิดรับสมัครถึง 4 พฤษภาคม 2564)+++
หมายเหตุ : ผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02 345 1122 / 02 345 1243
• คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ 023451122, 0972787694 nattayas@fti.or.th
• คุณสุนิสา พรายอินทร์ 023451243, 0869340862 sunisapr@fti.or.th
• คุณวรพงษ์ บุษบา 023451109, 0632232330 worapongb@fti.or.th
• คุณขนิษฐา โสภักดี 023451059, 0817432902 kanitthas@fti.or.th
Facebook: SMI : Small & Medium Industrial Institute
Line@ : @smipage
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) “ตลาดอินเดีย : โอกาสทำเงินของธุรกิจ SME ไทยที่จับต้องได้” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) “ตลาดอินเดีย : โอกาสทำเงินของธุรกิจ SME ไทยที่จับต้องได้” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปีงบประมาณ 2564

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ (สามย่าน) และระบบออนไลน์ ZOOM

ตลาดอินเดีย กำลังซื้อสูงอันดับ 3 ของเอเชีย : โอกาสทำเงินของธุรกิจ SME ไทยที่จับต้องได้
สสว. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม, สินค้าไลฟ์สไตล์ ร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดอินเดียใน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. สัมมนาเจาะลึก....ตลาดอินเดียโอกาสทำเงินของธุรกิจ SME ไทยที่จับต้องได้
2. Workshop ปรับภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอินเดีย (หากผ่านการคัดเลือกกิจกรรมที่ 3 จะได้รับสิทธิ์ทันที)
3. กิจกรรม Business Matching : กับผู้ค้าตัวจริง ประเทศอินเดีย
* โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือก

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็น SME ภาคการผลิตรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ภาคการค้า/บริการรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาท
2. จดทะเบียนอย่างใดอย่างหนึ่งกับภาครัฐ
3. เป็นสมาชิก สสว.
4. ต้องไม่เป็น ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการลักษณะเดียวกันของ สสว. กับหน่วยงานอื่น

สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา กดที่นี่เพื่อลงทะเบียน https://bit.ly/3mcKUa9

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching กดที่นี่เพื่อลงทะเบียน https://bit.ly/3mvPjVR
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ต้องสมัครร่วมกิจกรรมสัมมนาด้วย)

+++ฟรี ตลอดโครงการ (เปิดรับสมัครถึง 4 พฤษภาคม 2564)+++
หมายเหตุ : ผลการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันSMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร. 02 345 1122 / 02 345 1243
• คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์ 023451122, 0972787694 nattayas@fti.or.th
• คุณสุนิสา พรายอินทร์ 023451243, 0869340862 sunisapr@fti.or.th
• คุณวรพงษ์ บุษบา 023451109, 0632232330 worapongb@fti.or.th
• คุณขนิษฐา โสภักดี 023451059, 0817432902 kanitthas@fti.or.th
Facebook: facebook.com/smipage

Line@ : @smipage
#SMEone #สสวCONNEXT #สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #สสว #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บทความแนะนำ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 เพื่อยกระดับ SME ไทย ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 เพื่อยกระดับ SME ไทย ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และเข้าถึงการต่อยอดมาตรฐานต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ SME ให้ยั่งยืน

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 


กิจกรรมภายใต้โครงการ
- รับจำนวน 370 ท่าน ระยะเวลาจัดอบรม เมษายน-สิงหาคม 2564

- อบรมสัมมนา เพื่อยกระดับความรู้ตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO29110, RDIMS, GMP/HACCP เป็นต้น
- ให้คำปรึกษาแนะนำ เสริมสร้างสมรรถภาพเชิงลึก โดยที่ปรึกษาให้คำแนะนำเชิงลึกการพัฒนาระบบมาตรฐานสากล 6 Man-day/บริษัท
- รับจำนวน 70 บริษัท ระยะเวลาให้คำปรึกษาแนะนำ เมษายน-สิงหาคม 2564

- ปิดรับสมัคร 14 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าได้ผู้ประกอบการครบจำนวนตามเป้าหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 094-634-8409 (วันวิสา) 02-619-5500 ต่อ 571, 099-442-9496 (วัชชิระ)
E-mail smesregular2021@gmail.com หรือ watchira@ftpi.or.th

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

หลักสูตร “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ด้วย Digital Marketing” หัวข้อ “ทำการตลาดเชิงลึกด้วย Facebook แล้วรุกด้วย Content” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

จัดโดย สสว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/WH8K6UbPpaacMebc6

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมออนไลน์ "ทำการตลาดออนไลน์เชิงลึกด้วย Facebook แล้วรุกด้วย Content"
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดความสามารถในการทำตลาดออนไลน์
* ผู้ประกอบการที่มีร้านออนไลน์แล้ว
* มีสินค้า และบริการของตัวเอง
* เคยใช้เครื่องมือทางการตลาดมากก่อน เช่น การยิงโฆษณา Ads

เนื้อหาในหลักสูตรออนไลน์
- ตั้งราคาสินค้าออนไลน์อย่างไร มีแต่กำไร ไม่ขาดทุน
- ประเภทของสื่อโฆษณา (Topical, Evergreen, Value)
- Facebook Audience Insights และการโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- อ่านค่าผลลัพธ์การโฆษณา (Metrics) และการคำนวณค่าโฆษณา (CPM)

เรียนผ่านระบบ e-Learning ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับ SME ไทย เรียนง่าย ทบทวนเนื้อหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Live สดผ่าน ระบบ e-Learning ทุกสัปดาห์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ Digital เพื่อตอบทุกปัญหาในการทำธุรกิจออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในวันและเวลาราชการ)
โทร. 092 446 1103, 095 392 6265, 084 176 8286, 096 994 0272
Email : digitalmarketing.ssru@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ