4 ปัจจัยสู่ความสำเร็จธุรกิจฟู้ดทรัค

หัวข้อ : Food truck เทรนด์ธุรกิจร้านค้าตอบโจทย์ชีวิตช่วงโควิด
อ่านเพิ่มเติม : https://www.bangkokbanksme.com/en/food-truck-trend-in-store-business-responds-to-life-covid-19

 

 

ฟู้ดทรัค (Food Truck) รถขายอาหารเคลื่อนที่ เป็นเทรนด์ธุรกิจที่นักลงทุนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและได้รับการตอบรับดีในช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา เพราะใช้ลงทุนตั้งต้นไม่สูงนัก ประมาณ 450,000–500,000 บาท สามารถย้ายร้านไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อปักหลักประจำหรือนำไปร่วมงานกิจกรรมอีเว้นต่างๆ และยังบริหารจัดการง่าย เพียงคนเดียวก็สามารถดำเนินกิจการได้ ธุรกิจนี้จึงตอบโจทย์ลูกค้าและไลฟสไตล์ของคนเมืองที่เปลี่ยนไปได้ดี

 

 

ปัจจัยในการทำธุรกิจ Food Truck ให้ประสบความสำเร็จ

1. มีพื้นที่ทำเล ที่ตั้ง ทั้งแบบจรหรือปักหลักที่ดี

ทำเลที่ตั้งคือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารแบบฟู้ดทรัค จะเป็นต้องอาศัยเรื่องทำเลเข้าช่วยเป็นอย่างมาก สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ

  • ควรหาที่ตั้งทั้งแบบปักหลักหรือจรเป็นบางช่วงเวลา
  • ตั้งอยู่ใกล้ออฟฟิศใหญ่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ใจกลางเมือง หรือสถานที่คนพลุกพล่าน
  • ตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่วางไว้
  • ออกร้านตามงานต่างๆ เช่น งาน Art box, งาน FOOD TRUCK FESTIVAL หรืองานที่เปิดโอกาสให้ฟู้ดทรัคเข้าร่วมออกร้านด้วย

 

2. การตกแต่งดี คลุมธีมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

  • ทำให้ร้านเป็นจุดสนใจ นอกจากจะดูเรื่องคุณภาพของรถที่จะนำมาทำเป็นฟู้ดทรัคแล้ว การตกแต่ง สีสันและการคุมธีมก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดภาพจำที่ดี ทำให้ลูกค้าเกิดการแชะ ชิม แชร์ ซึ่งเป็นการทำตลาดที่ได้ผลทำให้เกิดความสนใจจากกลุ่มคนหน้าใหม่ ๆ ตามมา
  • สีสันตัวรถที่ต้องโดดเด่น เห็นง่าย เพื่อให้คนสนใจและจดจำ
  • ต้องคุมธีมของร้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งบรรยากาศ รายการอาหาร ภาชนะ และอุปกรณ์ที่ใช้ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์

 

3. รสชาติดี มีรวยติดล้อ

การทำฟู้ดทรัคก็เหมือนการทำร้านอาหารรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่เป็นแบบเคลื่อนที่ได้ ไม่มีหน้าร้านประจำ และใช้งบประมาณไม่มากในการดำเนินการภายในร้านเหมือนร้านอาหารทั่วไป ดังนั้นเรื่องของรายการอาหาร การตกแต่ง สีสัน และรสชาติดี จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจอาหาร เพื่อช่วยในเรื่องของยอดขาย การจดจำแบรนด์ที่ดี คืนทุนได้เร็ว และต่อยอดธุรกิจออกไป


4. ปรับแต่งรถให้ได้มาตรฐาน

การเน้นความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ก็เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

  • ดูแลเรื่องความสะอาดภายในรถให้ดี
  • นำรถไปตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ
  • ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อย่าให้รั่วชำรุดมีอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้ารั่วได้แบบอัตโนมัติ และควรติดตั้งสายดินไว้เป็นตัวช่วยในการใช้งานระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย

 

การทำธุรกิจฟู้ดทรัคนั้นต่างจากรถพุ่มพวงหรือรถพ่วงขายอาหารที่เห็นกันเจนตาในบ้านเรา และเป็นร้านเล็กๆ ร้านหนึ่งที่เคลื่อนดีได้ หัวใจสำคัญดังกล่าวจึงเป็นเสมือนกุญแจที่จะนำพาธุรกิจฟู้ดทรัคไปสู่ความสำเร็จได้ โดยช่วยลดความเสี่ยงด้านค่าเช่าสถานที่แบบประจำถาวรเหมือนการเปิดหน้าร้าน และลดต้นทุนการจัดการเรื่องคนงานลง นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้ลุยฝ่าวิกฤติโควิด-19 รับกระแส New Normal ได้ด้วย

 

Published on 7 August 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับวิธีคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ใหม่ เพื่อความเป็นธรรมมากขึ้น

1

 

ธปท. ได้ปรับปรุงและยกระดับแนวทางการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมกับลูกหนี้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ นับตั้งแต่วันที่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้คำนวณบนฐานของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ

จากเดิมที่คำนวณจากยอดเงินต้นคงเหลือทั้งหมด ปรับเปลี่ยนใหม่โดยคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานของ "เงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระหนี้" เท่านั้น ไม่รวมงวดตามสัญญาในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้

2

สาเหตุสำคัญที่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ไม่ควรรวมค่างวดในอนาคตที่มาไม่ถึงด้วยนั้น เพราะ

- การผิดนัดชำระหนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด (ตามมาตรา 204 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

- ถ้าหนี้ยังไม่ถึงงวดที่ชำระตามกำหนด เจ้าหนี้จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้  (ตามมาตรา 191 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

- หากหนี้ยังไม่ถึงงวดที่ชำระตามกำหนด หรือเจ้าหนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเพื่อเรียกหนี้คืน ลูกหนี้ก็ยังไม่อยู่ในฐานะผู้ผิดนัดชำระหนี้ในหนี้นั้น

 

ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่เรียกเก็บนั้น

- ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ผู้ให้บริการสามารถเรียกเก็บได้

- ไม่คิดซ้ำซ้อนกับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

- ต้องคิดตามจำนวนวันที่ผิดนัดชำระหนี้

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่

จากฐานของ "เงินต้นของงวดที่ 25" เท่านั้น คือ คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระเฉพาะเงินต้นในงวดที่ 25 เท่านั้น โดยจะไม่รวมเงินต้นในงวดที่ 26 ถึงงวดที่ 240

3

สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ SME ทั้งนี้ สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ก่อน 1 พฤษภาคม ผู้ให้บริการสามารถนำหลักการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แบบใหม่ไปประกอบการพิจารณาผ่อนปรนได้ตามที่เห็นสมควร หากประชาชนท่านใดพบพฤติกรรมการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ที่ช่องทาง www.1213.or.th หรือ โทร. 1213

 

อ่านฉบับเต็มเพิ่มเติม: ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอย่างไรให้เป็นธรรม

https://www.1213.or.th/th/Pages/defaultinterest.aspx

 

Published on 28 September 2020
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

 

บทความแนะนำ