ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและไลฟ์สไตส์สำหรับผู้สูงวัย (Aging Lifestyle Cluster) พื้นที่ภาคกลาง ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและไลฟ์สไตส์สำหรับผู้สูงวัย (Aging Lifestyle Cluster) พื้นที่ภาคกลาง ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

จัดโดย สสว. และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์”
ฟรี...ไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด)

จัดกิจกรรมวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3xiCYZY

หัวข้ออบรม
• แนวคิด ทฤษฎีการจัดการแบบคลัสเตอร์ยุค 2021
• เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์
• การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอกลุ่ม Health and Wellness
• ความสำคัญของประธานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA)
• การขึ้นทะเบียนเพื่อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในเครือข่ายการผลิต ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้แก่
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตวัตถุดิบ เส้นใย เส้นด้าย เคมีภัณฑ์สิ่งทอ สารเคมีสีย้อม
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตผ้าผืน โดยวิธีการถัก การทอ และผ้าไม่ถักไม่ทอ (nonwoven)
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตด้านฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ
- ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตการตัดเย็บ ตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูป

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ประกอบการจะต้องไม่เข้าโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
- ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-7135492-9 ต่อ 403 (คุณณัฐธิดา), 884 (คุณจุฑามาศ)

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ ที่มีสินค้า/บริการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ ที่มีสินค้า/บริการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ปีงบประมาณ 2564

เพื่อรับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ เพื่อเร่งโอกาสในการออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
กดที่ลิ้งค์เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม http://smetracking2564.com/startup2564

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
• แผนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจระยะ 3 ปี
• การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
• คัดเลือกเพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจกับแหล่งทุน และ Buyers ตัวจริง
• สนับสนุนเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

คุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้
1. ที่ตั้งของธุรกิจ หรือทำธุรกิจในพื้นที่ 7 จังหวัด (ตามพื้นที่การดำเนินงาน)
2. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
3. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเอง

หมายเหตุ: จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ คือ
ก) บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
ข) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด

พื้นที่ดำเนินการ : 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 082 450 2612 หรือ 02 105 4778 ต่อ 2001 (ณิชาภา), 2003 (สุกัญญา), 2008 (อัญชลี)

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future : มาชิมกัญ" ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future: มาชิมกัญ"

มั่นใจได้อย่างไรว่าแหล่งที่คุณซื้อขายนั้นถูกกฎหมาย
ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
ใช้กัญชาเป็นเครื่องปรุงไม่ผิดกฏหมาย
ต้องสัดส่วนเท่าไหร่ถึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

มาชิมกัญครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 บริเวณชั้น 2 หน้า The Hall อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันการใช้กัญชาเป็นเครื่องปรุงไม่ผิดกฏหมาย แต่การซื้อจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนั้นผิดกฏหมาย
พบกับเหล่ากูรู ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำตอบเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
และรวบรวมร้านอาหารที่อร่อยและถูกกฏหมายมาโชว์ฝีมือ เมนูเลิศรส มาชิมรสกันภายในงาน


หมายเหตุ: **วันเวลาในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของรัฐบาล หากการเปลี่ยนแปลงวันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

**เนื่องจากกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง รบกวนท่านระบุเวลาที่สะดวก 

รอบ 9.00 น., รอบ 10.00 น., รอบ 11.00 น., รอบ 13.00 น., รอบ 14.00 น., รอบ 15.00 น., หรือเต็มวัน

—————————————————————————————————————————————

***เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อย จะมีอีเมลยืนยันการสมัคร ท่านสามารถตรวจสอบอีเมลตอบกลับของท่านได้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail หรืออีเมลขยะ (Spam mail)) หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร โปรดติดต่อทีมงานทันที

—————————————————————————————————————————————

Food for the Future: มาชิมกัญ สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และบริษัทเอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @fitztrips หรืออีเมล fitztrips.event@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 24–30 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจการเพาะเห็ด
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02–174-4111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 
มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1
ในวันที่ 17–23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจด้านการทำน้ำพริก
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02–1744111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.
#SMEone

บทความแนะนำ