ขอแนะนำวารสาร Unisearch Journal วารสารที่นำเสนอบทความวิชาการที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแนะนำวารสาร Unisearch Journal วารสารที่นำเสนอบทความวิชาการที่เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการศึกษา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ฉบับที่ Issue 8.2 พบกับบทความหัวข้อ
1) ผังแม่บทโครงการศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
2) โครงการพัฒนาแนวคิดและศึกษาข้อมูลในการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
3) การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผังเมือง
4) การแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชา กรณีศึกษาคลองเปรมประชากร
 
สามารถอ่านบทความออนไลน์ได้ที่ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue 
 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Unisearch ได้จัดทำวารสารวิชาการภายใต้ชื่อ “Unisearch Journal” ขึ้น ในลักษณะของวารสารวิชาการ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่สังคม อันเป็นหนึ่งในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้และงานวิจัย ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม
 
เพิ่มเติมติดต่อ : 
กองบรรณาธิการวารสาร Unisearch Journal งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-2880 ต่อ 567 โทรสาร : 0-2218-2859 Email: unisearchjournal@gmail.com 
#SMEone

บทความแนะนำ

"Microsoft Excel and Beyond : ค้นพบสูตรลับ Excel รวมถึงการ Visualize ข้อมูลด้วย Power BI" เครื่องมือและสูตรลับที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของท่านในธุรกิจและองค์กร รวมไปถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมา Visualize ให้เกิดเป็นข้อมูลด้วย Power BI ออกมาเป็น Dashboard

"Microsoft Excel and Beyond : ค้นพบสูตรลับ Excel รวมถึงการ Visualize ข้อมูลด้วย Power BI" เครื่องมือและสูตรลับที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของท่านในธุรกิจและองค์กร รวมไปถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมา Visualize ให้เกิดเป็นข้อมูลด้วย Power BI ออกมาเป็น Dashboard
 
อบรมฟรี!!! ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15:30–17:30 น. ผ่าน Microsoft Teams Live
คลิกเพื่อลงทะเบียน https://mktoevents.com/Microsoft+Event/277537/157-GQE-382 

บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านมาเรียนรู้และทำความรู้จักให้มากขึ้นกับโปรแกรมยอดนิยมอย่าง Microsoft Excel เวอร์ชันล่าสุดบน Microsoft 365 เราจะมาเผยฟีเจอร์ใหม่ ๆ พร้อมเครื่องมือและสูตรลับที่ช่วยยกระดับและประสิทธิภาพในการทำงานของท่านในธุรกิจและองค์กร รวมไปถึงการนำข้อมูลเหล่านั้นมา Visualize ให้เกิดเป็นข้อมูลด้วย Power BI ออกมาเป็น Dashboard ที่ท่านสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ของข้อมูลได้แบบ Real-time และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ

*Microsoft มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดิจิทัลทุกท่าน หากท่านต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การได้ยิน หรือต้องการซับไทเทิ้ลภาษาไทย โปรดติดต่อเรา และเราจะตอบกลับภายในห้าวันทําการเพื่อทําความเข้าใจและสอบถามความต้องการของท่าน การประชุมสัมมนาดิจิทัลในครั้งนี้อาจถูกบันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามระเบียบ (compliance)

ในงานนี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

  • เรียนรู้ อัพเดทและแนะนำฟีเจอร์ใหม่ ๆ ใน Microsoft Excel
  • ความสามารถเด็ดๆ ใน Microsoft Excel เวอร์ชันบน Microsoft 365
  • เทคนิคการใช้ AI มาช่วยกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • สูตรลับกับฟังก์ชันเด็ด XLOOKUP, FILTER, SORT และ UNIQUE
  • คลิ๊กเดียวเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสรุปรายงานแบบอัตโนมัติ
  • ต่อยอดกับเทคนิคการนำข้อมูลมา Visualize เป็น Interactive Dashboard บน Power BI
  • เรียนรู้การสร้าง Interactive Dashboard พื้นฐานที่ใครๆก็สร้างได้
  • สาธิตตัวอย่างการนำไปใช้ในสถานการณ์เชิงธุรกิจ และการนำไปประยุกข์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
  • ถาม-ตอบ ผ่านช่องทาง Q&A

#SMEone

บทความแนะนำ

"SME Thailand X 6 GURU พาเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤต" ครั้งแรก! กับกิจกรรม Online Consult ที่จะเปิดห้องให้ผู้ประกอบการปรึกษาปัญหาธุรกิจแบบ Exclusive ปรึกษาได้ทุกปัญหา ไขข้อข้องใจในทุกเรื่อง กับผู้เชี่ยวชาญด้าน FINANCIAL, DIGITAL MARKETING, HR-MANAGEMENT

"SME Thailand X 6 GURU พาเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤต" ครั้งแรก! กับกิจกรรม Online Consult ที่จะเปิดห้องให้ผู้ประกอบการปรึกษาปัญหาธุรกิจแบบ Exclusive ปรึกษาได้ทุกปัญหา ไขข้อข้องใจในทุกเรื่อง กับผู้เชี่ยวชาญด้าน FINANCIAL, DIGITAL MARKETING, HR-MANAGEMENT

 

ฟรี!! กับกิจกรรม Online Consult Day รับให้คำปรึกษาพาเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤติสำหรับผู้ประกอบการ

กิจกรรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง CISCO WEBEX MEETINGS

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00–19.00 น. 

ลงทะเบียนฟรี ! คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFZjxYEp8WJMxir-W5_8UZDGGQEI78-F8MSYzAvzjq00bIAQ/viewform 

 

จะดีกว่าไหมถ้ามีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ร่วมหาคำตอบได้ที่นี่ ที่จะเปิดห้องให้ผู้ประกอบการ ปรึกษาปัญหาธุรกิจแบบ Exclusive ปรึกษาได้ทุกปัญหา ไขข้อข้องใจในทุกเรื่อง กับผู้เชี่ยวชาญด้าน Financial / Digital Marketing / HR-Management

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smethailandclub.com/consultday

หรือสอบถาม https://lin.ee/y0WjSbI 

โทร. 08 4555 0803

#SMEone

บทความแนะนำ

สัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทางปรับธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วย BCG Economy และมาตรฐานผลิตภัณฑ์” พบกันวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 08.00-17.00 น. (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

สัมมนาออนไลน์ “ชี้ช่องทางปรับธุรกิจหลัง COVID-19 ด้วย BCG Economy และมาตรฐานผลิตภัณฑ์” พบกันวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 08.00-17.00 น. (ผ่านระบบ Zoom Meeting)
 
นโยบายการผลักดัน BCG Economy การต่อยอดและการนำไปปรับใช้ในธุรกิจ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วิธีการแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานสินค้า โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
โอกาสเพิ่มยอดขายสินค้าที่ผลิตในประเทศ พร้อม Workshop ขั้นตอนการขอรับรอง Made in Thailand
 
พบกันวันอังคารที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 08.00-17.00 น. (ผ่านระบบ Zoom Meeting)
***กิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น***ลงทะเบียน ได้ที่ http://bit.ly/3RQ1AAf หรือสแกน QR Code ที่ภาพ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมฯ
Tel: 02-345-1122/ 02-345-1108, Line: @smipage
#SMEone #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #สถาบันSMIเคียงคู่ผู้ประกอบการ #สสว #SMERegularLevel2564 #SMERegularLevel2564
 

บทความแนะนำ

#รับสมัครแล้ว โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 3 ถ้าชุมชนคุณพร้อม!!! มาร่วมเป็น 10 ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน…ก่อนใคร

#รับสมัครแล้ว โครงการสลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน ปี 3 ถ้าชุมชนคุณพร้อม!!! มาร่วมเป็น 10 ชุมชนต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน…ก่อนใคร

สมัครวันนี้-15 มิ.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1dpcK0ceZ0R4eWu5m95QJbqXLbUapP0fw?fbclid=IwAR1643CyNtVzuXFb4Hi-AYy5QN0aZakddEnpuUFgbLinLGbIQkOoELMepDU

โอกาสเดียว...สำหรับชุมชนที่มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่นเฉพาะตัว เข้ารับการพัฒนา ยกระดับชุมชนสู่ “ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”
- เป็นชุมชน หรือกิจการชุมชนใน 10 จังหวัดเป้าหมาย (รายชื่อจังหวัดท้ายโพสต์)
- มีไอเดียและความพร้อม ที่จะ “สนุก” กับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
- ก้าวทันความเคลื่อนไหว และเข้าถึง Social Media
- มีพลังสร้างสรรค์จากทุนชุมชนสู่การสร้างคุณค่าใหม่
- พร้อมเติมเต็มความรู้ และประสบการณ์กับ 8 กิจกรรมหลัก
- พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากกว่า 10 รายการ
.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2105-4778 ต่อ 2000 (คุณณิชาภา, คุณกรกช) โทร./ไลน์ 092-690-6000 (คุณหฤษฎ์)
#SMEone #สลาก #สลากสรรค์สร้างเพื่อชุมชน #creativetourism #กรุงเทพมหานคร #นนทบุรี #จันทบุรี #ราชบุรี #นครนายก #สุพรรณบุรี #ลพบุรี #ชัยนาท #นครสวรรค์ #อุทัยธานี 

บทความแนะนำ