รายงานสถาณการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) รายเดือน

บทความ รายงานสถาณการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) รายเดือน
อ่านต่อที่
https://www.sme.go.th/upload/mod_download/download-20220518095747.pdf

บทความแนะนำ

เปิดแนวคิดวิสาหกิจชุมชน “สมุนไพรปลูกรัก”

ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้พืชสมุนไพรมาเป็นอาหาร เครื่องสำอาง และยารักษาโรคมาแต่โบราณ โดยในปัจจุบันสมุนไพรไทยได้เพิ่มบทบาทสู่การแพทย์ทางเลือกซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งกระแสรักสุขภาพทำให้สมุนไพรไทยได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก

วันนี้ SME ONE อยากสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และอยากพัฒนาสินค้า และบริการจากพืชหรือสมุนไพรประจำถิ่น กับแนวคิดของการทำธุรกิจดีๆ จากคุณจอน เสาวลักษณ์ มณีทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภาลักษณ์เจริญ จำกัด และผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรปลูกรัก

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ

ตนเองเติบโตในครอบครัวเกษตรกร มีโอกาสเรียนและทำงานในเมืองหลวง แต่ทุกครั้งที่กลับบ้านเกิด จะได้พบเห็นว่า เกษตรกรไทยยังลำบาก กลุ่มแม่บ้านไม่มีงานทำ จึงอยากนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้สร้างเกษตรกรพันธุ์ใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ มีเอกลักษณ์ มีนวัตกรรม มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชสมุนไพรที่ใกล้สูญพันธุ์ สร้างป่าให้ชุมชนนำมาซึ่งแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรักจึงเกิดขึ้น เพื่อทำการเกษตรอินทรีย์ (Organic) โดยมีเป้าหมายคือ “เป็นความสุขของเกษตรกรในอ้อมกอดของขุนเขา”

แนวคิดและหลักการในการทำธุรกิจ

นับตั้งแต่ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรปลูกรัก เมื่อปี 2557 ขณะนี้มีเกษตรกรในเครือข่ายกว่า 300 ราย สิ่งที่เรายึดถือมาตลอดคือ “การแบ่งปัน” นั่นคือ การอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยในระบบนิเวศที่เกื้อกูลและให้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิด 3 ดี ดีต่อเรา คือ สุขภาพดีเพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์ ดีต่อเขา คือ สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคหรือคนรอบข้าง และสุดท้าย ดีต่อโลก คือ การอยู่อย่างไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

จุดแข็งหรือกุญแจแห่งความสำเร็จ

จากการพัฒนากระบวนการเพาะปลูก ตลอดจนการแปรรูปสมุนไพรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก เช่น ขมิ้นชันผง ในนาม “ปันแสน” ได้รับมาตรฐาน USDA Organic ซึ่งเป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐฯ ที่ออกให้กับสินค้า Organic ตามมาตรฐาน USDA คือ วัตถุดิบที่นำมาใช้จะต้องเป็นพืชที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม หรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ รางวัลนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับ ทำให้ผลิตภัณฑ์ “ปันแสน” เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อในต่างประเทศ

เป้าหมายหรือแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคต

“จากที่เคยฝันไว้ว่า ถ้าประสบความสำเร็จในการสร้างป่าแห่งอาหารที่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ขุนเขา และจะปักธงชัยบนภูเขาแห่งบ้านเกิด จากความฝันอันเลือนรางในวันนั้น ถึงวันนี้ที่สามารถนำสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดโลกได้ ดร.รักษ์ สร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากปักธงชัยบนภูเขาโลกแล้วจริง ๆ และอยากพาคุณค่าสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยความภาคภูมิใจของเกษตรกรในอ้อมกอดแห่งขุนเขา ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก”

เราจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต เพิ่มยอดขายควบคู่กับพัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพให้เกษตรกรได้อิ่มท้อง อิ่มใจ และร่วมกันสร้างป่าอาหารที่สมบูรณ์ไปด้วยความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการสร้างวิสาหกิจชุมชน

อ้างอิง : https://www.exim.go.th/eximinter/e-news/26418/0222_CEO_talk.html

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ

ทำไมแฟรนไซส์ ถึงเนื้อหอมในช่วงวิกฤต

ทำไมแฟรนไซส์ ถึงเนื้อหอมในช่วงวิกฤต

หลังวิกฤต COVID-19 ธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทั้งจากคนที่ต้องการจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ถูกใช้เป็นโมเดล ในการสร้างการเติบโตให้กับหลายธุรกิจ เนื่องจากระบบแฟรนไชส์ เป็นโมเดล ที่สามารถลดความเสี่ยงได้ เพราะมีแบรนด์และระบบการจัดการต่างๆ ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จได้จริง จึงกลายเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของคนที่อยากลงทุนธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะ

ท่ามกลางวิกฤตที่มีความเสี่ยงรอบด้าน แฟรนไชส์ นับว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่าการ ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองทั้งหมด ขณะเดียวกัน แฟรนไชส์ยังเป็นระบบ ธุรกิจที่โตเร็วกว่าธุรกิจทั่วไปถึง 3 เท่า เนื่องจากแฟรนไชส์เป็นเรื่องของ Economies of Scale โดยแฟรนไชส์ต้องอาศัยจำนวนสาขากระจายออกไปเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความได้เปรียบ ทั้งเรื่องของต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง สาขา ครอบคลุมตลาดได้มากกว่า และแบรนด์ยังเป็นที่รู้จักได้มากกว่าด้วย

“แฟรนไชส์ต้องเริ่มจากออกแบบธุรกิจ (Business Design) การจะทำธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ธุรกิจจะต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า Profitability คือ ธุรกิจต้องกำไรให้ได้ก่อน อย่าผลักดันธุรกิจ ที่ไม่มีกำไรออกมาเป็นแฟรนไชส์ จากนั้นต้อง ศึกษาว่าธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ คืออะไร แฟรนไชส์ไม่ได้เหมาะกับทุกธุรกิจ รวมทั้งต้องศึกษาเรื่องสัญญากฎหมาย การวางระบบ หรือ กระบวนการถ่ายทอดไปสู่แฟรนไชส์ วิธีการทำการตลาด ตลอดจนการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ดีเข้าสู่ระบบ เป็นต้น เรียกได้ว่า เมื่อผ่าน การออกแบบธุรกิจที่ดีและถูกต้องจนได้โมเดล แฟรนไชส์แล้ว จากนั้นค่อยขยายธุรกิจด้วยการตลาดเหล่านี้คือ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจก่อนจะก้าวสู่ธุรกิจแฟรนไชส์”

“ออนไลน์ต้องมี”

ธุรกิจในยุคนี้ต้องออกแบบธุรกิจที่เกาะเกี่ยวไปกับพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์ การออกแบบธุรกิจให้เข้าสู่รูปแบบออนไลน์กลายเป็นสิ่งสำคัญในเวลานี้ เช่น อาจปรับเป็น Cloud Kitchen แฟรนไชส์อาจไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านทำทุกอย่างภายในบ้านและรับออร์เดอร์ผ่านออนไลน์ หรือแม้แต่ระบบเทรนนิ่งก็ต้องปรับมาทำผ่านออนไลน์ด้วยเช่นกัน

“ต้องสร้างประสบการณ์”

นอกจากนี้ รูปแบบแฟรนไชส์ที่จะ ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ ต้องสร้างประสบการณ์ (Experience) กับผู้บริโภคได้ด้วยและต้องไม่ใช่แค่ประสบการณ์บนออฟไลน์ (ผ่านหน้าร้านหรือสาขา) เท่านั้น แต่ต้องเป็นประสบการณ์บนออนไลน์ด้วย เพราะอย่างที่กล่าวไว้ว่า แฟรนไชส์กำลังถูกเชื่อมโยงระหว่างออฟไลน์ และออนไลน์เข้าด้วยกัน

ด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจทำให้การตัดสินใจเลือกลงทุนของแฟรนไชซีต้องพิจารณามากขึ้น เช่น เป็นแฟรนไชส์ที่มีระบบออนไลน์รองรับหรือไม่ และธุรกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปไหม ซึ่งก่อนจะตัดสินใจลงทุนอาจต้องทำการบ้านมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี๋ยวกับโครงสร้างของธุรกิจแฟนไซส์และผล ตอบแทนที่ได้มานั้นจะสัมพันธ์กับการลงทุนมากยิ่งขึ้นครับ

อ้างอิง : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/k-sme-inspired/Inspired/Inspired-Dec-2020.aspx

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ

การเงินและการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ธุรกิจ SME สะดุด

การเงินและการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ธุรกิจ SME สะดุด

 

หากพูดถึง “การเงิน” คือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญและต้องวางแผนอย่างละเอียดเพราะถ้าการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ธุรกิจสะดุดและประสบปัญหาได้ วันนี้ SME ONE เลยนำ 5 ตัวอย่างการจัดการการเงินที่ผิดวิธีพร้อมกับวิธีแก้ไข เพื่อให้ผู้ประกอบการระมัดระวังและวางแผนการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น

การเงินมีปัญหาเพราะใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดในการทำธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีเงินเก็บ หรือเงินสดส่วนตัวในการลงทุนธุรกิจ การเลือกใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเป็นตัวเลือกไม่เหมาะกับการหาทุน เพราะว่าบัตรเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะขออนุมัติง่ายกว่าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการมักลืมคิดว่าอัตราดอกเบี้ยของการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดนั้นสูงพอสมควร (สูงสุดถึง 28% ต่อปี) เพื่อป้องกันปัญหาการเงินนี้ผู้ประกอบการควรเลือกประเภทสินเชื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมกับกิจการของตนเอง

การเงินบกพร่องเพราะไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนแฝง

ผู้ประกอบการหลายรายมักพบกับปัญหาทางการเงิน เพราะไม่ได้คิดต้นทุนแฝงในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนพนักงาน ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ค่าเครื่องจักรและค่าซ่อมบำรุง ค่าจ้างงานบุคคลภายนอก ค่าเดินทางนอกสถานที่ ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เป็นต้นทุนแฝงที่จำเป็นไม่ต่างกับต้นทุนอื่นๆ เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบการควรตรวจสอบต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้ละเอียด พร้อมกับการวางแผนการเงิน และกันเงินบางส่วนไว้ในกรณีฉุกเฉินด้วย ไม่เช่นนั้น ธุรกิจของเราอาจเกิดสภาวะการเงินบกพร่อง และระบบการทำบัญชีมีปัญหาได้

การเงินติดขัดเพราะไม่แยกสินทรัพย์ส่วนตัวกับบริษัทออกจากกัน

ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยมักมีปัญหาในช่วงแรกของการทำธุรกิจคือ การใช้เงินส่วนตัวและเงินบริษัทปะปนกันโดยไม่แยกบัญชีให้ชัดเจน ผลที่ตามมาคือ ผู้ประกอบการไม่รู้ว่ากำไรและรายจ่ายที่แท้จริงเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งส่งผลต่อเอกสารทางบัญชี และการคำนวณต้นทุนและกำไรที่ผิดพลาดได้ สร้างปัญหาให้กับระบบการเงิน และธุรกิจได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรแยกบัญชีส่วนตัวกับกิจการออกจากกัน เพื่อลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและความซ้ำซ้อนของการทำบัญชี

การเงินถูกใช้กับคนที่ไม่ถูกกับงาน

ปัญหาทางการเงินลักษณะนี้ มักเกิดขึ้นกับธุรกิจครอบครัวเพราะผู้ประกอบการส่วนหนึ่งไว้ใจให้ญาติช่วยดูแลเรื่องการเงินทั้งๆ ที่ญาติก็ไม่ได้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินมาก่อน ทำให้ไม่สามารถบริหารการเงินภายในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการจ้างพนักงานที่ไม่มีความถนัดในงานนั้นโดยตรง ซึ่งทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ วิธีแก้ไขคือ หากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความสามารถด้านใด ก็ให้เลือกพนักงานที่มีประสบการณ์ตรงและมีความสามารถด้านนั้นมาทำงานแทน เพื่อให้การบริหารการเงินและองค์กรโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่ดูแลด้านบัญชีและการเงิน ที่ควรเลือกจากคนมีประสบการณ์แล้วสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

การเงินใช้ไปกับค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น

ค่าใช้จ่ายคงที่ คือ ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพิ่มหรือลดไปตามการผลิต ผู้ประกอบการจะผลิตสินค้ากี่ชิ้น ก็ยังต้องจ่ายต้นทุนนี้ในราคาเท่าเดิม เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น หากผู้ประกอบการไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น เช่น เช่าออฟฟิศขนาดใหญ่เกินขนาดกิจการ หรือ จ้างพนักงานเยอะเกินไป อาจทำให้รายจ่ายในแต่ละเดือนบานปลายได้ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการควรวางแผนธุรกิจและคิดให้ดีว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่จำเป็นกับธุรกิจและค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถตัดออก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่จำเป็น

อ้างอิง : https://www.peerpower.co.th/blog/smes/management-financial/

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ

5 เครื่องมือ ช่วยทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ปัง!

5 เครื่องมือ ช่วยทำการตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้ปัง!


การตลาดออนไลน์สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่สูง หากเรามีเครื่องมือมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหรือบริหารจัดการร้านที่ทำให้สะดวกและรวดเร็วก็จะช่วยให้การวางแผนการตลาดของเรามีความผิดพลาดน้อยลงขอแนะนำ 5 เครื่องมือที่ต้องมีในการทำการตลาดออนไลน์ จะเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. HubSpot’s Blog Topic Generator

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาไอเดีย เพราะนี่เป็นคลังที่ใช้ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ก็ว่าได้ เพียงแค่ใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการเข้าไป จากนั้นจะมีลิสต์หัวเรื่องสำหรับทำคอนเทนต์ออกมาให้ทันที แต่หากต้องการไอเดียเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็คงต้องเสียเงินเพิ่ม

2. Buzzsumo

เว็บไซต์สำหรับการหาคอนเทนต์ที่ผู้คนนิยมแชร์บนโลกอินเทอร์เน็ต จึงช่วยเพิ่มไอเดียในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆ ได้โดยสามารถค้นหาจากคีย์เวิร์ดที่ต้องการ นอกจากนี้ Buzzsumo ยังเป็นเครื่องมือที่ทำให้รู้เทรนด์คอนเทนต์ที่คนพูดถึงในโลกออนไลน์ โดยแสดงจำนวน Engagement ในแต่ละแพลตฟอร์ม

3. Google Trends

ช่วยในการวิเคราะห์เทรนด์การค้นหาคำต่างๆ ทำให้รู้ว่าในขณะนี้ผู้คนกำลังสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหาไอเดียในการทำคอนเทนต์ การเลือกสินค้าและบริการ การหากลุ่มตลาดที่กำลังมาแรง การวางแผนพัฒนาธุรกิจในแต่ละช่วง

4. Mailchimp

เครื่องมือช่วยในการทำการตลาดผ่านอีเมลแบบครบวงจร หรือ E-mail Marketing โดย MailChimp ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สามารถสร้างเทมเพลตอีเมล จัดการรายชื่ออีเมล ส่งและติดตามผลได้ และมีระบบการวัดผลทางสถิติชัดเจนและเข้าใจง่าย

5. Feedly

เป็นแอปฯ ช่วยรวบรวมฟีดข้อมูลในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นบทความในบล็อกต่างๆ ข่าวล่าสุด สำรวจเทรนด์ การสนทนาบนโซเชียล วิดีโอที่กำลังมาแรงบนยูทูบ ทำให้สามารถอ่านพาดหัวข่าวและเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลา


อ้างอิง : https://www.smethailandclub.com/startup-digitalmarketing/7506.html

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

 

บทความแนะนำ